Fotografie ass wéi eng aner Sprooch.

Fotografie brauch Léift an Zait.